CE İşareti ve ISO Belgesi - İsmail KIRBAŞ ile Web Sitesi Tasarımı
İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa]
 Site Haritası 
 
Site Map
Ana SayfaYeriniz | Ana Sayfa | Makaleler | Danışmanlık ve Yönetim | CE İşareti ve ISO Belgesi

Diğer Yazılar
Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı
Koç kimdir, katma değeri nedir?
Yöneticilik Dersleri
ISO 18001-14001
HACCP Nedir?


E-posta Gönderin Yorum Yazın
Güvenlik Kodu:9274Güvenlik Kodu:9274Güvenlik Kodu:9274Güvenlik Kodu:9274
En Son Okunan 10 Makale
  1. Sekmeli Menü 1
  2. Bilgi Yönetimi Süreçleri
  3. Web Tasarımında Yardımcı 15 Web Sitesi
  4. E-Ticaret Nedir?
  5. Dot.Com BOMB
  6. Hazırlama Teknikleri 2 (Kart Siralama)
  7. Görünmez Menü ve Tasarım
  8. Süper Yönetim Kitabı
  9. Reklam ve Pazarlama
  10. Karar Verme
 
CE İşareti ve ISO Belgesi>
Yazı Tipi KüçültYazı Tipi BüyütAna SayfaYazıcıdan ÇıkarPDF Belgesi Olarak GörüntüleFavorilerime EkleArkadaşıma Tavsiye EdeceğimRTF (Word Dokümanı) olarak görüntüle

CE İŞARETİ ve ISO BELGESİ ALMANIZ GEREKİYOR MU ?

Hangi Kuruluşlar CE işareti vermek için uygundur ?

l995 yılında çıkarılmaya başlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri”, çeşitli ürünler için sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma konularında zorunlu şartları içermektedir. Şu anda AB’de pazarlanmakta olan ürünlerin %l0’ı direktiflerce belirtilen CE İşaretini taşımak mecburiyetindedir.

CE, “Conformite Europeenne” yani Avrupa’ya Uygunluk kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Bu işaret, ilgili ürünün direktiflerce belirtilen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtir. CE İşareti bir kalite işareti değildir. Örnek olarak CE İşaretini taşıyan bir uçurtma güvenlik şartlarına uyabilir.Ancak iyi uçmak zorunda değildir.

CE işaretini taşımayan ürünler, AB’de pazarlanamaz ve hatta AB dışında üretilen ve CE İşareti taşımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün değildir. Bu nedenle;CE İşareti, Türkiye gibi AB dışında yer alan ülkelerden ihraç edilen ürünler için pasaport görevi görmektedir.

CE işaretini veren yetkili bir kuruluş, ne Avrupa Birliğindeki ülkelerde ne de AB dışındaki ülkelerde yoktur. AB’de Onaylanmış Kuruluşlar bulunmaktadır. Ancak, bu kuruluşlar direktiflerde belirtilen durumlarda, yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler. Bunun dışında kalan ürünler için, üreticiler uygunluk çalışmalarını yaptıktan sonra CE işaretini ürünler üzerinde kullanırlar. Yani CE işareti yetkili bir kuruluş tarafından verilmez, üreticiler ürünlerine CE işaretini kendileri iliştirirler.

CE İşaretinin Endüstrimize ve Dış Ticaretimize Olan Etkileri Nelerdir ?

CE İşareti, sadece direktiflerin şartlarına uygun olan ürünlerin üzerinde kullanılabilir. Bazı ürün grupları için CE işaretinin kullanılması çok kolay yöntemlerle olabileceği gibi, bazı ürün grupları için üçüncü kuruluşların (Onaylanmış Kuruluşlar- Notified Bodies) devreye girmesi ve ürün testinin yapılması ve hatta çok riskli ürünler için kalite güvence sistemlerinin üreticilere kullanılması gerekebilir.

Ne yazık ki, günümüze kadar endüstrimizde sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici koruma konularına pek önem verilmemiştir. Bu nedenle, ekonomik işbirliklerinin hızla oluştuğu dünyamızda, üreticilerimiz tasarım, üretim ve servis anlayışlarını değiştirmek zorundadırlar. Bu değişim sonuçlarını, iç pazarda yaşam standardının yükselmesi olarak dış pazarda ise daha geniş pazar şansı bulma olarak görmek mümkündür. AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanması aşamasında olan Türkiye’de üreticilerimizin CE İşareti çalışmalarını yapmaları ve önümüzdeki yıllara hazır olarak girmeleri kendi menfaatlerinedir.

Ürün Sorumluluğu Kimdedir ?

Daha önceden, ürünlerle ilgili herhangi bir riskli durum oluştuğunda tüketici bunu ispatlamak zorundaydı. Ancak, Yeni Ürün Sorumluluğu Yasası’na göre, ilgili üründen dolayı bir kaza olursa veya AB ülkelerinden biri, ürünün CE İşaretinin gereklerine uymadığını, yani yeterince güvenli olmadığını iddia ederse üretici kendisinin bütün önlemleri aldığını ve riskli durumun ürünün yanlış kullanımından veya yapılan uyarılara uyulmadığından dolayı ispatlamak zorundadır.

CE İşareti çalışmaları sırasında, direktiflerde belirtildiği gibi hazırlanması gereken “Teknik Dosya”yı oluşturulan komisyon inceler ve sonucunda üretici ve ithalatcı için katı yaptırımlarda bulunabilir. Üretici, bu nedenle, ürün sorumluluğunun sadece kendisinde olduğunu göz önüne alarak, eksiksiz ve yanlışsız olarak hazırladığı Teknik Dosyayı en son ürünün üretildiği tarihten itibaren l0 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Yanlış ve eksik yapılmış,CE İşareti çalışmalarının, daha sonra çok riskli durumlar yaratabileceği düşünülürse konunun önemi anlaşılabilir.

Onaylanmış Kuruluşların CE İşaretinde Rolleri Nelerdir? Uygunluk Değerlendirmesini Nasıl Yürütürler ? Türkiye’de Onaylanmış Kuruluş Var mıdır ?

Onaylanmış Kuruluşlar, ulusal yetkililerin yetki alanı içindedirler ve onların sorumluluklarını üstlenirler. Bu yetkinin yasal bir yetki olması nedeniyle, ulusal yetkililer yalnızca kendi ulusal sınırları içindeki kurumları onaylayabilirler.

Onaylanmış Kuruluşlar bir kaç direktif için onay almaları, bir kaç modülün tamamının sorumluluğunu taşımaları anlamına gelir.Örneğin, sadece Makina Direktifi konusunda ve/veya LV ve/veya EMC konusunda. Onay verme işlemi ulusal yetkilerce yapılmaktaır.Üye ülkeler Yeni Yaklaşım Kararlarına göre onayladıkları kuruluşları komisyona bildirmek zorundadırlar.

Ürünleri riskli gruplarda yer alan üreticilerimiz çok masraflı olan uygunluk değerlendirme işlemlerini AB’deki Onaylanmış Kuruluşlara yaptırmak zorundadırlar.

Onaylanmış Kuruluşlar, direktiflerde belirtilen yöntemlerle, ya Teknik Dosyayı inceleyerek, ya da ürünün bir örneği üzerinde gerekli testleri yaparak ilgili direktiflere uygunluğu belirlerler.

CE Consultancy Europe, bu çok yüklü masrafları biraz olsun azaltabilmek amacıyla, Onaylanmış Kuruluşlara ihtiyacı olan benzer üreticilerin ortak olarak bir Onaylanmış Kuruluş ile anlaşmalarını sağlayarak ve böylece masrafları bölüştürerek uygunluk değerlendirme işlemlerini yürütmekte yardımcı olmaktadır.

Üreticilerin, AB Direktiflerinde Belirtilen Zorunlu Şartlara Uygunluk Yolunda İzlemeleri Gereken Yöntem Nedir ?

CE işareti, sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında ürünler üzerinde kulanılabilir. Bu nedenle, ürünün özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacağına yanlışsız karar verilmelidir. Ürün üzerinde yer alan CE İşareti, ilgili bütün direktiflere uygunluğu gösterir.

Bir çok ürün, güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk çalışmalarını yaptıktan sonra bir beyanat yayınlayarak, ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma şarlarına uyduğunu belirtir ve CE İşaretini ürünlerin üzerinde kullanır. Diğer ürünler için, yani yüksek riskli ürünlerde, üreticinin beyanatı yeterli olmamaktadır. Bu durumda, ürünlerin üçüncü kuruluşlarca incelenmesi ve test edilmesi gerekmektedir. Uygunluk prosedürlerinin daha kolay izlenebilmesi amacıyla, AB’nde modüler sistem hazırlanmıştır. A’dan H’a kadar çeşitli risk gruplarında 8 modülün yeraldığı bu sistemde, üreticiye hangi yolu izlemesi gerektiği, hangi kuruluşların devreye girmesi gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.

Her direktif için değişik modüller geçerli olabilmektedir. Örnek olarak, Makina Direktifi için A ve B modülleri, EMC ve oyuncaklar için A, B ve C, aktif vücuda yerleştirilebilen tıbbı cihazlar için A, B, D, F ve H modüleri.

Ancak, her durumda Onaylanmış Kuruluşlara ihtiyaç olup olmadığından bahsedilmemiştir. Onaylanmış Kuruluşların devreye girebileceğinin bahsedildiği durumlarda dahi, Onaylanmış kuruluşlarca yapılan Tip Testine gerekten ihtiyaç olmayabilir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Makina Direktifinin Ek4 kısmında yer almayan, diğer bir deyişle düşük riskli grupta yer alan makinalar için üreticinin kendi yaptığı uygunluk çalışmal uluş bu dosyayı gerekli gördüğü durumlarda incelenmesi için saklar. İkincisi, teknik dosya Onaylalnmış Kuruluşa yollanınr, Onaylanmış Kuruluş uygulandıağı söylenen standartlara ne derece uyulup uyulmadığını dosyadan inceler ve dosya için bir uygunluk sertifikası verir. Üçüncüsü ise, üretici mamülün bir örneğini Onaylanlmış Kuruluşa yollar ve onaylanmış kuruluş uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapar. Bu prosedürlerin farklı olmasının sebebi ise tamamen üreticinin,ürettiği makinanın teknolojisini ne derece gizli tutmak istedeği konusu ile ilgilidir. Örneğin çok yeni bir teknoloji ile ürütilen bir makinanın üreticisi, ayrıntılı çizim ve hesapları içeren teknik dosyasını onaylanmış kuruluşa göndermektense mamülün bir örneğini göndererek test edilmesini tercih edebilir.

Makina Direktifi dışında çok yüksek risk oranına sahip olan ürünler için, örnek olarak kalp pilleri, piyasaya sürülen her ürünün güvenlik ve sağlık şartlarına kesinlikle uyması gerekmektedir. Bu nedene, azami Kalite Güvence Sistemine sahip olunması, üreticinin ürünlerini tek tek test ettirme zorunluluğundan kurtarabilir.

Makina Direktifinin Ek 4 Kısmında Yer alan Yüksek Riskli Ürünler İçin Standartlara Uymak Zorunlumudur?

Ürünler, ister riskli gruplarda ister düşük riskli gruplarda yer alsın, EN standartlarına uymak mecburi değildir.EN’ler sadece direktiflere uygunluğun nasıl sağlanacağı konusunda fikir verebilirler ve bu da birçok durumda standartlara uyumu kaçınılmaz yapar. Riskli gruplarda yer alan ürünnler için mevcut standartlara uygun üretim yapmak onaylanmış kuruluş tarafından yapılan uygunluk değerlendirme işlemlerini kolaylaştırır.

Her ne kadar, yasal olarak direktiflere uyum zorunlu, standardlara uyum tercihi de olsa standartlara uygun üretim yapmak her zaman için en sağlıklı yoldur. Özellikle yüksek riskli ürünler için bu konu daha da çok önem taşımaktadır.

Hangi Ürünlerle İlgili Olarak Yeni Yaklaşım Direktifleri Vardır ve Hangi Tarihlerden İtibaren Direktiflere Uygunluk Zorunludur ?

Genellikle, direktiflerde belirtilen zorunlu şartlar nihai ürünler için olduğu kadar, nihai ürünlerin parçaları için de geçerli olmaktadır. CE işareti, hidrolik bir preste kullanıldığı gibi, ofis sandalyesinin hidrolik mekanizmasında da kullanılabilir.

Şu anda, ekdeki listedeki ürünler için Yeni Yaklaşım Direktifleri bulunmaktadır.

Bir ürün bir tek direktif kapsamında olabileceği gibi, bir başka ürün de bir kaç direktif kapsamında yer alabilir. Direktiflerin çıkarılmasından sonra iki yıldan dört yıla kadar bir geçiş süresi tanınır. Bu süre içinde AB ülkeleri, direktiflerin gereklerini kanunlaştırmakla yükümlüdürler. Zorunlu uygunluk tarihleri yine ekdeki listede belirtilmiştir. Bazı direktifler, zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler, fakat uyulması gereken direktifin en son halidir.

Yan Sanayi Üreticilerinin CE İşareti konusunda Yapmaları Gerekenler Nelerdir ?

CE işareti ilgili direktiflerde belirtilen şartlara uygun olan son ürünler üzerinde kullanılmaktadır. Fakat bu demek değildir ki yan sanayide üretilen üniteler veya sistemler için üreticiler hiç bir çalışma yapmayacaktır. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktiflerin gerektirdiği tüm şartları sağlayacaklar, çalışmalarını yapacaklar, teknik dosyalarını hazırlayacaklar ve “Üreticinin Beyanatı” diye adlandırılan bir deklarasyonu doldurarak ürünlerinin CE işaretinin koşullarına uygun olarak üretildiğini beyan edeceklerdir. Ancak ürünleri üzerinde CE işaretini kullanmayacaklardır.

Nihai Ürün Üreticileri Yan Sanayiden Aldıkları Parçalar İçin Ne Yapmak Zorundadırlar ?

Nihai ürün üreticileri, bütün ürünün sorumluluğunun kendilerinde olduğunu bilerek yan sanayiden aldıkları bütün sistem ve üniteler için “Üreticinin Beyanatı” adlı belgeyi istemelidirler.

Bu beyanatı, ürettikleri nihai ürünün teknik dosyasına koyarak, kullandıkları parçaların tamamen sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici koruma şartlarına uyduğunu ispat edebilirler.Not: Yazılar konusundaki yorumlarınız için lütfen Yorum Yazın bölümümüzü kullanın.

Yazar : İsmail KIRBAŞ
Son Güncelleme : 23 Mart 2006, Perşembe
Sayfa Sürümü : 1
Okunma Adedi : 9,195
Son Okunma : 2018-02-25 08:07:01
Kaynaklar : http://www.kayrapatent.com.tr/18.html

Yöneticilik DersleriCE İşareti ve ISO BelgesiISO 18001-14001
© [Site Haritası]
| Makaleler | Seyir Defteri | Kaynaklar | İndirin | İletişim |

RSS dosyasını görmek için tıklayınız. RSS dosyasını görmek için tıklayınız.XML versiyonu için tıklayınız WAP versiyonu için tıklayınız Bu site DyNA İçerik Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.
İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa
ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap
  Sitemizde 1 kişi çevirimiçi | Bugün =101 | Dün =155 | Bu Ay=4,320 | Günlük En Fazla=1,109 tekil ziyaretçi